12-years old Gelding by Balou du Rouet

Back to list   Pedigree   Photos

Balou du Rouet
Silvio I x Graf Grannus